Sunday , September 24 2023

Ești consumator vulnerabil? Poți amâna plata până la 6 lun

Politica de liberalizare a pieței de energie a stârnit un nou val de probleme, în special în rândurile consumatorilor. Și asta pentru că mulți nu-și mai permit plata facturilor, în urma exploziei de scumpiri. Totuși, legislația în vigoare vine în ajutorul consumatorilor vulnerabili.

Date fiind condițiile actuale, foarte multe persoane se confruntă cu probleme majore legate de achitarea facturilor pentru energie. Printre acestea se numără și mulți dintre cei care ocupă garsoniere de închiriat în Brasov sau alte tipuri de imobile din țară. Totuși, o nouă lege vine în sprijinul acestora. Și toți clienții casnici ce fac parte din categoria consumatorilor vulnerabili de energie pot solicita de-acum autorităților suspendarea, pe o perioadă de cel mult șase luni, a obligației de plată a facturilor la electricitate sau gaze.

Ce înseamnă consumator vulnerabil

Potrivit Legii 226/2021 citată de ANRE, „prin client vulnerabil se înţelege orice consumator casnic, care, din motive de boală, vârstă, sărăcie sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de servicii adiţionale.” Și este important pentru clienții vulnerabili ca furnizorul să ofere asistenţă suplimentară. Criteriul de selectare pe baza venitului scăzut se aplică în funcţie de salariul minim pe economie stabilit prin Hotărâre de Guvern. Clienții vulnerabili cu datorii trebuie să fie protejaţi de la deconectare de către furnizorii lor, prin reeşalonarea datoriilor.

În categoria consumatorilor vulnerabili din motive financiare se încadrează persoanele cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386 de lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 de lei, în cazul persoanei singure. În categoria de vârstă vulnerabilă se încadrează cei ce au veniturile amintite și, totodată, au împlinit vârsta standard de pensionare, adică 65 de ani pentru bărbați și 61 de ani pentru femei. Există și categoria consumatorilor izolați, care include familiile și persoanele singure ale căror locuințe se află în zone izolate sau în așezări informale. Conform Legii 350/2001, aceștia reprezintă o „grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile”.

În atenția celor cu probleme de sănătate

Există și categoria celor vulnerabili din motive de sănătate, care au nevoie de aparate electrice la domiciliu fie pentru menținerea stării de sănătate, fie au probleme de sănătate care le împiedică sau restricționează mobilitatea şi/sau deplasarea. Dacă titularul contractului de furnizare/distribuţie aduce la cunoştinţă operatorului de reţea şi prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată şi de medicul de familie, că o persoană care locuiește la locul său de consum, necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienţilor vulnerabili, operatorul de reţea este obligat:

  1. a) să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalaţie specială, din motive umanitare;
  2. b) să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;
  3. c) să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;
  4. d) să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;
  5. e) să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgenţă;
  6. f) dacă este cazul, să permită ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuţie încheiat pentru locul de consum respectiv.

Cum ajută legislația în vigoare

OUG 118/2021 stabilea, în luna octombrie, aplicarea mecanismului de compensare a facturilor la electricitate și gaze pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022. În plus a venit Legea 259/2021 care a modificat unele dintre regulile de compensare a facturilor. Iar una dintre măsurile cuprinse de noua lege vizează clienții casnici ce se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili. Și le permite acestora să poată suspenda, la cerere, plata facturilor la electricitate și gaze naturale de la o lună până la șase luni. Legea 259/2021 specifică: „Pe perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 (…), la cererea debitorului, client final din categoria

consumatorilor vulnerabili (…), se suspendă obligația de plată a facturilor la energie electrică și gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum șase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta.” Potrivit Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, consumatori sau clienți casnici sunt cei care cumpără energie electrică sau gaze naturale pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale.

Și blocurile beneficiază de compensare

Blocurile care au încălzire centralizată pe gaze naturale pot beneficia de compensarea facturilor. Compensarea acoperă facturile din perioada sezonului rece, adică din intervalul cuprins între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022. Legea nr. 259/2021  extinde aplicarea mecanismului de compensare a facturilor la electricitate și gaze naturale în perioada sezonului rece. Astfel, aceasta „se aplică și în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale și care au un singur punct de consum care deservește spațiile locative din condominiu”. Pentru a beneficia de ajutor, asociațiile de proprietari sau locatari trebuie să trimită o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere la furnizorii de gaze naturale.

Citeste si...

Apartamente Noi In Brasov

Apartamente Noi In Brasov

Apartamente noi In Brasov Apartamente Noi In Brasov sau apatamente vechi, ce preferati? Vreti sa …